Služby › Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je oborem zabývajícím se teorií a uplatněním geodézie ve všech fázích investiční výstavby od přípravy, projektování a realizace staveb až do vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb a monitorování geometrických parametrů stavebních objektů a technických zařízení během jejich provozu.

Inženýrská geodézie poskytuje teoretický i metodický základ pro řešení nejrůznějších úloh v investiční výstavbě a průmyslu. Ve srovnání s ostatními obory geodézie je možné charakterizovat inženýrskogeodetické práce jako měření běžné až vysoké přesnosti v relativně malém rozsahu (staveniště).

Metody inženýrské geodézie jsou schopny poskytovat informace o prostorové poloze objektů a jejich změnách v daném prostředí a čase.

Ukázky inženýrské geodézie:
zaměření situace
zaměření situace
zaměření situace
» zpět
logo
© 2009, Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. - Gefis
gefis@gefis.cz
+420 777 105 042
sídlo: Valašské Meziříčí
provozovna: Švábenice